Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Nó muốn say


Nó muốn say…Nó muốn một lần được nếm trãi cái cảm giác lâng lâng, không biết trời đất là gì nữa, không biết mình đang ở đâu, làm gì. Vì khi say nó có thể phá vỡ rào cản ngăn trở nó làm những điều nó muốn. Nó có thể khóc tu tu như một đứa trẻ đánh mất đồ chơi. Nó có thể nói Nó muốn gì và điều gì đang làm nó đau. Nó sẽ nói nó sợ điều gì nhất và đâu là điểm tựa cho nó.. Nó sẽ nói ra tất cả những điều nó đang nghĩ - những điều thực sự là nó khi nó say.
Nhưng nó có bao giờ say đâu…!!!
( Hôm nào nó phải thư say mới được...)
Nó đã tự làm mình cô đơn thế đấy, nó cứ nghĩ rằng nó mạnh mẽ khi cố gắng chịu đừng tất cả. Nhưng nó sai rồi, nó cũng yếu đuối lắm. Vậy lí do là vì sao khi nó không thể nói ra tất cả? Có lẽ....Chỉ mình nó hiểu. Chính vì thế, nó đã luôn im lặng dù biết rằng khi sẻ chia mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bình an hơn và không còn cô đơn nữa...
ps: hôm nay nó bị khìn khìn theo thời tiết thì phải ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến