Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Tiền

Tiền
Chỉ một từ nhưng muôn vàn ý nghĩa
Là đắng cay, là sung sướng, niềm vui.
Tiền theo ta từ lúc còn nằm nôi
Cho đến khi về già, có con đàn, cháu đống.
Lúc chết đi rồi, tiền cũng như hình với bóng
Vàng mã đốt theo, xuống âm phủ ta dùng.
Tiền là gì mà như đấng toàn năng
Những gì không mua được bằng tiền thì nhiều tiền mua được.
Tình yêu kia, 
Dẫu nảy nở từ tấm lòng chân thật
Qua thời gian cũng hiện hữu đồng tiền.
Tiền mua lấy tình yêu, mua kính trọng, nhịn nhường
Không có đồng tiền, nói cũng bằng vô dụng.
Tiền cứu người qua cơn hoạn nạn
Mà bất cần biết bạn là ai
Không có tiền thì sống chết mặc bay
Khi nào có tiền hãy vào đây nói chuyện.
Ôi xã hội
Lấy giá trị đồng tiền để làm đầu câu chuyện
Những người không vì tiền đếm trên đầu ngón tay
Thảm thương thay.
Những em bé nghèo kia
Đã phải chết vì không có tiền cho bác sỹ
Tai nạn ư ?
Số mày đen nên thôi mày chịu nhé
Đồ đạc của mày, tao hôi của... cầm cho.
Sẵn sàng vì tiền mà bán đứng anh em
Gây họa cho đời không sao kể xiết...
Có bao nhiều người nghèo đang ngày đêm thầm ước
Một quốc gia, một xã hội ... không tiền ....
Ps/ lang thang đọc được bài này thấy hay hay Chíp lượm đem về đây treo tiếp.

Bài đăng phổ biến