Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Thắc mắc dzuiCông chúa là dành cho hoàng tử

Rồi đến lọ lem cũng dành cho hoàng tử.
Vậy, "Cái thằng hoàng tử" bỗng được hưởng quá nhiều đặc ân bởi do đâu? 


Câu tả lời rất ư là đơn giản vì…
.
.
.
.
.
bố "nó" làm vua.”=> Xã hội đã bất công ngay từ trong truyện cổ tích :))

Bài đăng phổ biến