Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

...

• Cậu biết không ? 

-Mỗi lần ai đó nhắc đến tên cậu 

-Tớ chỉ biết cười nhẹ.. 

-Và cố lờ đi... 

-Cái cảm giác đó.... 

• Tớ mong rằng.. 

-Đừng ai nhắc đến cậu nữa 

•Bởi vì.. 

- Tớ...vẫn chưa quên được cậu 

Bài đăng phổ biến